Sözlükte "feminizm" ne demek?

1. Toplumda kadının yararlanacağı hakları çoğaltmak ve erkeğinkine eşit kılmak amacını güden düşünce akımıfeminizm

Feminizm kelimesinin ingilizcesi

n. feminism
Köken: Fransızca